RUMEN SAZDOV

Křehké bytosti
Nový směr autorova talentu a prezentuje, zvlášť pro znalce jeho umění, překvapivě odlišný

styl v jeho tvorbě . "Křehké bytosti"- tak  Rumen označil svoje sochařské kreace, které
vznikly začátkem tohoto roku v neuvěřitelných prostorech starého depa historicky
vzácného nádraží Bubny.

Sochařská inspirace Rumena, na rozdíl od jeho malby, je založena  na surové půvabnosti náhodně
nalezených materiálů na starém nádraží. Většina z železných předmětů plnila
svoji určitou funkci během desetiletí a jejich život vytváří zvláštní atmosféru
kolem křehkých bytostí. Možná, že jejich křehkost souvisí s delikátností
tvůrčích invencí Rumena, ale ten hlavní dojem přináší jasná a citlivá forma
konstrukcí, jejichž přesnou podobu má autor od samého začátku ve své umělecké
představě. Zajímavé je, že to, co spojuje malbu Rumena s jeho plastickou tvorbou je osobitá
umělecká poetika. Poetika trojrozměrných bytostí je v přímém souznění s
poetikou jeho lyrických bytostí na plátně. Mezilidské vztahy, emocionální
napětí mezi mužem a ženou, intimita, ale i historické obrazy hrdinů a známých
osob - to jsou témata Rumenovy tvorby, která jsou i hlavním podnětem v jeho
sochařském díle. Jak v malbě, tak i v nově nalezeném směru plastického vyjadřování nás uchvacuje
autorova spontánnost a kreativní energie. Umělecké prostředky jsou podmíněně
žánrovou specifikou. Rumenova technika malby je založena na klasické evropské
tradici XX. století a je barevně čistá a expresivní. Kresba je syntetická a
citlivá, odpovídající charakteru umělcova malování - "a la prima".
Barva je položena živě a jasně, s přirozeností primární energie a viditelnou
strukturou. Výsledkem je harmonická kompozice, ve které plastické formy nejsou
unavené dlouhým zpracováním a invence působí bezprostředně.

Stejným dojmem působí i trojrozměrné objekty, ve kterých autorův formální jazyk se
charakterizuje nejen interním, ale i reálným vnímáním světa. Realita pro
Rumena je živá substance, ze které modeluje jak obraz, tak i sochu, přičemž
figurace hraje vždy hlavní roli. Profesionálně se Rumen Sazdov vzdělával v Bulharsku,

na uměleckém gymnáziu v Sofii a na univerzitě ve Veliko Tarnovo. V Praze žije

a pracuje od roku 1989 a od té doby jeho aktivity mají obdivuhodné dimenze:

od činorodých galerijních prezentací do tvůrčích pobytů v Paříži a uspořádání mnoha

samostatných a skupinových výstav v České republice i v zahraničí.

Jeho díla se nacházejí v uměleckých sbírkách nejenom kulturních institucí a muzeí,

ale i známých sběratelů z celého světa.

Sochařské dílo Rumena Sazdova prezentuje další posun umělce v realizaci jeho osobitého
inspirativního stylu -  tvarově a barevně nasyceného , vyzařujícího
energii a konkrétní emocionální skutečnost. Spojení tradičních hodnot umění s
neobvyklým postupem k jeho základním principům, syntéza mezi různými výtvarnými
a mediálními formami - způsob vyjádření svobody a umělecké hry - to je vize
Rumena Sazdova.


PhDr. Svetlana Michajlová, CSc.                                                    


© Rumen Sazdov