Obrazy

                                 Majiteli  děl Rumena Sazdova jsou mimo jiné princ Kiril
                 Tarnovski, španělská markýza Gloria Ferera des Monsolis, hraběnka Kristine d´
              Barout, monacká princezna Stephanie, madame Chirac, kytarista skupiny Scorpions
                         pan Schenker, pani Livie Klausová a jiné významné osobnosti.