ART GALLERY    ART GALERIE        

EN          FIGURAL COMPOSITIONS, NUDES, STILL LIFES, PORTRAITS, PASTELS, DRAWINGS-MIX TECH, COLLAGES, CASHETACH - PAPER MODULATION, WOOD AND ASSAMBLAGES, PAINT ON WOOD, METAL, PORCELAIN, ENAMEL, GOLF, HORSES, AUTHOR´S REPLICAS (MONET, MODIGLIANI, MANET), COMMISIONS
CZ          FIGURÁLNÍ KOMPOZICE, AKTY, ZÁTIŠÍ, PORTRÉTY, PASTELY, KRESBY A KOMBINOVANÁ TECHNIKA, KOLÁŽE, KAŠETÁŽE, DŘEVOMALBA, ASAMBLÁŽE, KOVOVÉ PLASTIKY, MALBA NA PORCELÁN, MALBA NA SMALT,  GOLF, KONĚ, SPORT,  AUTORSKÉ REPLIKY (MONET, MODIGLIANI, MANET), ZAKÁZKY                                         

             CUBISM, EXPRESSIONISM, FIGURAL COMPOSITIONS,                       KUBISMUS, EXPRESIONISMUS, FIGURÁLNÍ KOMPOZICE

 CUBIST AND EXPRESSIONIST NUDES   KUBISTICKÉ A EXPRESIONISTICKÉ AKTY

                                         CUBISTIC AND EXPRESSIONIST STILL LIFE                                          KUBISTICKÁ A EXPRESIONISTICKÁ ZÁTIŠÍ 

PORTRAITS/PORTRÉTY

      CUBISTIC, EXPRESIONISTIC AND CLASSIC MODERN - PASTELS       KUBISTICKÉ, EXPRESIONISTICKÉ, KLASICKÁ MODERNA - PASTELY

     PASTEL PAPER/PAPÍR     20x30 cm,  30x40 cm,  40x50 cm,   50x70 cm,  62x45 cm

PASTELS A3 /PASTELY A3

               PASTELS A4 /PASTELY A4 

                CUBISTIC, EXPRESIONISTIC AND CLASSIC MODERN                            KUBISTICKÉ, EXPRESIONISTICKÉ, KLASICKÁ MODERNA 

DRAWINGS-MIX TECH               KRESBY-MIX TECH

                    COLLAGES/KOLÁŽE                       LEATHER, PAPER, EPOXY/KŮŽE, PAPÍR, PRYSKYŘICE

"CASHETACH" - PAPER  MODULATION   KAŠETÁŽE Z KARTONU, AKRYL

PAINTING ON WOOD, ASSEMBLAGES/MALBA NA DŘEVO, ASAMBLÁŽE

METAL PLASTICS / KOVOVÉ PLASTIKY SEE AS WELL THE "PROJECT FRAGILE BEINGS" PHOTOS IN GALLERY

PORCELAIN  /  PORCELÁN

ENAMEL  /  SMALT

GOLF

HORSES/KONĚ  PARKOUR, POLO, RACE/PARKUR, POLO, KONĚ

AUTHORS REPLICAS/AUTORSKÉ REPLIKY

ABSTRACT / ABSTRAKCE

COMMISIONS/ZAKÁZKY