ART GALLERY    ART GALERIE        

EN          FIGURAL COMPOSITIONS, NUDES, STILL LIFES, PORTRAITS, PASTELS, DRAWINGS-MIX TECH, COLLAGES, CASHETACH - PAPER MODULATION, WOOD AND ASSAMBLAGES, PAINT ON WOOD, METAL, PORCELAIN, ENAMEL, GOLF, HORSES, AUTHOR´S REPLICAS (MONET, MODIGLIANI, MANET), COMMISIONS
CZ          FIGURÁLNÍ KOMPOZICE, AKTY, ZÁTIŠÍ, PORTRÉTY, PASTELY, KRESBY A KOMBINOVANÁ TECHNIKA, KOLÁŽE, KAŠETÁŽE, DŘEVOMALBA, ASAMBLÁŽE, KOVOVÉ PLASTIKY, MALBA NA PORCELÁN, MALBA NA SMALT,  GOLF, KONĚ, SPORT,  AUTORSKÉ REPLIKY (MONET, MODIGLIANI, MANET), ZAKÁZKY

      CUBISM, EXPRESSIONISM, FIGURAL COMPOSITIONS,                  KUBISMUS, EXPRESIONISMUS, FIGURÁLNÍ KOMPOZICE

                                 CUBISTIC AND EXPRESSIONIST NUDES                         KUBISTICKÉ A EXPRESIONISTICKÉ AKTY

                                         CUBISTIC AND EXPRESSIONIST STILL LIFE                                            KUBISTICKÁ A EXPRESIONISTICKÁ ZÁTIŠÍ              

                                       PORTRAITS                      PORTRÉTY

   CUBISTIC, EXPRESIONISTIC AND CLASSIC MODERN - PASTELS  KUBISTICKÉ, EXPRESIONISTICKÉ, KLASICKÁ MODERNA - PASTELY

                                                     40x50 cm,        50x70 cm,       62x45 cm

                              PASTELS  A3                                        PASTELY A3

                         PASTELS A4                                             PASTELY A4

          CUBISTIC, EXPRESIONISTIC AND CLASSIC MODERN   KUBISTICKÉ, EXPRESIONISTICKÉ, KLASICKÁ MODERNA 

       DRAWINGS      MIX TECH                      KRESBY   MIX TECH

COLLAGES, ASSEMBLAGES              KOLÁŽE, ASEMBLÁŽE

CASHETACH - PAPER MODULATION /KAŠETÁŽE  KARTON

PAINT ON WOOD, WOOD ASSEMBLAGES 

                                                                DŘEVOMALBA, ASEMBLÁŽE

                 METAL PLASTICS      KOVOVÉ PLASTIKY

PAINT ON PORCELAIN       MALBA NA PORCELÁNU

                 PAINT ON ENAMEL                MALBA - SMALT

                                                                           GOLF 

PARKOUR, POLO, RACE, HORSES                    PARKUR, POLO, KONĚ

     AUTHOR´S   REPLICAS                     AUTORSKÉ REPLIKY

                       ABSTRACT          ABSTRAKCE

                  COMMISIONS            ZAKÁZKY