METAL PLASTICS / KOVOVÉ PLASTIKY

2013-2014 nádražní Depo Bubny/old train depo Bubny

(fotky pod textem)

Nový směr autorova talentu a prezentuje, zvlášť pro znalce jeho umění, překvapivě odlišný styl v jeho tvorbě . "Křehké bytosti"- tak Rumen označil svoje sochařské kreace, které vznikly začátkem tohoto roku v neuvěřitelných prostorech starého depa historicky vzácného nádraží Bubny. Sochařská inspirace Rumena, na rozdíl od jeho malby, je založena na surové půvabnosti náhodně nalezených materiálů na starém nádraží. Většina z železných předmětů plnila svoji určitou funkci během desetiletí a jejich život vytváří zvláštní atmosféru kolem křehkých bytostí. Možná, že jejich křehkost souvisí s delikátností tvůrčích invencí Rumena, ale ten hlavní dojem přináší jasná a citlivá forma konstrukcí, jejichž přesnou podobu má autor od samého začátku ve své umělecké představě. Zajímavé je, že to, co spojuje malbu Rumena s jeho plastickou tvorbou je osobitá umělecká poetika. Poetika trojrozměrných bytostí je v přímém souznění s poetikou jeho lyrických bytostí na plátně. Mezilidské vztahy, emocionální napětí mezi mužem a ženou, intimita, ale i historické obrazy hrdinů a známých osob - to jsou témata Rumenovy tvorby, která jsou i hlavním podnětem v jeho sochařském díle. Jak v malbě, tak i v nově nalezeném směru plastického vyjadřování nás uchvacuje autorova spontánnost a kreativní energie. Umělecké prostředky jsou podmíněně žánrovou specifikou. Rumenova technika malby je založena na klasické evropské tradici XX. století a je barevně čistá a expresivní. Kresba je syntetická a citlivá, odpovídající charakteru umělcova malování - "a la prima". Barva je položena živě a jasně, s přirozeností primární energie a viditelnou strukturou. Výsledkem je harmonická kompozice, ve které plastické formy nejsou unavené dlouhým zpracováním a invence působí bezprostředně. Stejným dojmem působí i trojrozměrné objekty, ve kterých autorův formální jazyk se charakterizuje nejen interním, ale i reálným vnímáním světa. Realita pro Rumena je živá substance, ze které modeluje jak obraz, tak i sochu, přičemž figurace hraje vždy hlavní roli. Profesionálně se Rumen Sazdov vzdělával v Bulharsku, na uměleckém gymnáziu v Sofii a na univerzitě ve Veliko Tarnovo. V Praze žije a pracuje od roku 1989 a od té doby jeho aktivity mají obdivuhodné dimenze: od činorodých galerijních prezentací do tvůrčích pobytů v Paříži a uspořádání mnoha samostatných a skupinových výstav v České republice i v zahraničí. Jeho díla se nacházejí v uměleckých sbírkách nejenom kulturních institucí a muzeí, ale i známých sběratelů z celého světa. Sochařské dílo Rumena Sazdova prezentuje další posun umělce v realizaci jeho osobitého inspirativního stylu - tvarově a barevně nasyceného , vyzařujícího energii a konkrétní emocionální skutečnost. Spojení tradičních hodnot umění s neobvyklým postupem k jeho základním principům, syntéza mezi různými výtvarnými a mediálními formami - způsob vyjádření svobody a umělecké hry - to je vize Rumena Sazdova.

PhDr. Svetlana Michajlová, CSc. 

Fotky velkých soch jsou dole 

FRAGILE BEINGS    KŘEHKÉ BYTOSTI

                    Fragile Beings - creation    Křehké Bytosti - vznik