CUBISTIC, EXPRESIONISTIC AND CLASSIC MODERN - PASTELS , we deliver framed, with anti-reflective plexiglass.                                                    KUBISTICKÉ, EXPRESIONISTICKÉ, KLASICKÁ MODERNA - PASTELY, dodáme zarámované a s antireflexním plexi-sklem

     PASTEL PAPER/PAPÍR     20x30 cm,  30x40 cm,  40x50 cm,   50x70 cm,  62x45 cm

PASTELS A3 /PASTELY A3

               PASTELS A4 /PASTELY A4